Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh

Sơ đồ tổ chức

so do nha hat
1. Nhà hát do một Giám đốc lãnh đạo theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Nhà hát là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Nhà hát.

- Giúp việc cho Giám đốc có Phó giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách từng lĩnh vực, công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà hát và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật những phần việc được phân công. Ngoài ra, giúp việc cho Giám đốc Nhà hát còn có đội ngũ viên chức chuyên môn nghiệp vụ, diễn viên và nhân viên khác được Giám đốc Nhà hát phân công phụ trách từng nhiệm vụ công tác cụ thể.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ và theo đúng quy định về phân công, phân cấp về quản lý cán bộ, công chức hiện hành của UBND tỉnh.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Nhà hát do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo đề nghị của Giám đốc Nhà hát và theo đúng quy định về phân công, phân cấp về quản lý cán bộ, công chức hiện hành của UBND tỉnh.
Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc Nhà hát do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Các cấu tổ chức bộ máy của Nhà hát có 5 bộ phận, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Tổ chức biểu diễn; Phòng Nghệ thuật; Đoàn ca múa nhạc tổng hợp Biển Xanh; Đoàn ca múa nhạc dân gian dân tộc Chăm.

- Các bộ phận nói trên có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn giúp Giám đốc Nhà hát tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đoàn nghệ thuật. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận do Giám đốc Nhà hát quy định.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, phó các bộ phận chuyên môn trực thuộc Nhà hát do Giám đốc Nhà hát quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước, Giám đốc Nhà hát phối hợp với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế

- Biên chế Nhà hát là biên chế sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh phân bổ hàng năm theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao.
- Việc quản lý viên chức, diễn viên, nhân viên của Nhà hát được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây