Tìm trên website
HÌNH ẢNH NGHỆ SĨ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Ảo thuật gia: Talo Ảo thuật gia: Talo Tên thật: Trần Ngọc Talo Sinh năm: 1965 Dân tộc: Kinh Chuyên viên Phòng nghệ ...
Nghệ sĩ nhân dân Minh Mẫn Nghệ sĩ nhân dân Minh Mẫn GIÁM ĐỐC - CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT: NSND MINH MẪN * Thành tích nghệ thuật: - Viết...
Ca sĩ: Thúy Trang Ca sĩ: Thúy Trang                     Tên thật: Lê Thúy Trang Dâ...
Diễn viên múa: Ngọc Nữ Diễn viên múa: Ngọc Nữ   Tên thật: Phạm Thị Ngọc Nữ Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên m...
Nghệ sĩ nhân dân Mai Kiên Nghệ sĩ nhân dân Mai Kiên                     Tên thật: Mai Trung Kiên D...
Ca sĩ: Quốc Bình Ca sĩ: Quốc Bình                     Tên thật: Nguyễn Trọng Bình ...
Diên viên múa: Hoàn Vũ Diên viên múa: Hoàn Vũ   Tên thật: Tăng Hoàn Vũ Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: ...
Nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Văn Hiệp Nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Văn Hiệp                     Tên thật: Nguyễn Văn Hiệp ...
Diễn viên múa: Cẩm Duyên Diễn viên múa: Cẩm Duyên   Tên thật: Nguyễn Thị Cẩm Duyên Dân tộc: Kinh Trình độ chuy...
Ca sĩ: Đăng Hiếu Ca sĩ: Đăng Hiếu           Tên thật: Lê Đăng Hiếu Dân tộc: Kinh. ...
Nghệ sĩ ưu tú Thu Vân Nghệ sĩ ưu tú Thu Vân                     Tên thật: Trần Thị Thu Vân ...
Diễn viên múa: Ngọc Lan Diễn viên múa: Ngọc Lan   Tên thật: Nguyễn Thị Lan Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn...
Ca sĩ: Mỹ Huyền Ca sĩ: Mỹ Huyền Tên thật: Thông Thị Mỹ Huyền Dân tộc: Chăm Trình độ chuyên môn: Nghệ nhân hát ...
Diễn viên múa: Bích Ngọc Diễn viên múa: Bích Ngọc Tên thật: Qua Thị Bích Ngọc Dân tộc: Chăm Trình độ chuyên môn: Trung cấp Múa (...
Ca sĩ: Thanh Pháp Ca sĩ: Thanh Pháp                     Tên thật: Thanh Pháp Nghệ dan...
Diễn viên múa: Đài Trang Diễn viên múa: Đài Trang Tên thật: Phan Thị Đài Trang Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: Trung...
Ca sĩ: NSƯT Ngọc Tuyển Ca sĩ: NSƯT Ngọc Tuyển                     Tên thật: Huỳnh Ngọc Tuyển ...
Diễn viên múa: Hỷ Quân Diễn viên múa: Hỷ Quân Tên thật: Lâm Hỷ Quân Dân tộc: Chăm Diễn viên múa Đoàn ca múa nhạc dân gian dâ...
Ca sĩ: Anh Vũ Ca sĩ: Anh Vũ                     Tên thật: Nguyễn Anh Vũ Dâ...
Diễn viên múa: Thanh Cương Diễn viên múa: Thanh Cương Tên thật: Lô Thanh Cương Dân tộc: Tày Trình độ chuyên môn: Trung cấp múa - Trư...
Ca sĩ: Anh Quang Ca sĩ: Anh Quang Tên thật: Nguyễn Anh Quang Dân tộc: Kinh. Trình độ ...
Diễn viên múa: Chiếp Linh Diễn viên múa: Chiếp Linh Tên thật: Tạ Viết Chiếp Linh Dân tộc: Kinh Diễn viên múa Đoàn ca múa nhạc dân ...
Ca sĩ: Công Bình Ca sĩ: Công Bình   Tên thật: Phạm Trần Công Bình Dân ...
Diễn viên múa: Quỳnh Anh Diễn viên múa: Quỳnh Anh   Tên thật: Đỗ Huỳnh Thị Quỳnh Anh Dân tộc: Kinh Trình độ ch...
Diễn viên múa: Minh Kiều Diễn viên múa: Minh Kiều Tên thật: Trương Thị Minh Kiều Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: Trung cấp ( ...
Ca sĩ: Hương Xuân Ca sĩ: Hương Xuân                     Tên thật: Nguyễn Thị Kim Trình ...
Ca sĩ: Ngọc Thanh Ca sĩ: Ngọc Thanh                     Tên thật: Nguyễn Ngọc Thanh ...
Diễn viên múa: Hoàng Thanh Diễn viên múa: Hoàng Thanh                     Tên thật: Hoàng Chí Thanh D...
Diễn viên múa: Xuân Lộc Diễn viên múa: Xuân Lộc                     Tên thật: Nguyễn Thị Xuân Lộc ...
Thư Viện Hình Ảnh
Liên kết

Thống kê
Các thành viên : 2
Nội dung : 139
Liên kết web : 2
Số lần xem bài viết : 199001
Ca múa nhạc dân tộc

MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC PDF. In Email
Xem kết quả: / 65
Bình thườngTuyệt vời 
Viết bởi Nguyen Ha Vien Thong   
Thứ ba, 05 Tháng 7 2011 15:53

MỘT SỐ TIẾT MỤC MÚA TIÊU BIỂU:

 

1. Múa: Khát vọng (Cổ điển dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Phan Huỳnh Điểu

 

2. Múa: Niềm tin (Cổ điển dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Bảo Phúc

 

3. Múa: Huyền thoại sinh tồn (Cổ điển dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Thu Vân

- Âm nhạc: NS Văn Hiệp

 

4. Múa: Huyền thoại U Ma (Cổ điển dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Thu Vân

- Âm nhạc: NS Bảo Phúc

 

5. Múa: Huyền thoại Bhagavaty (Cổ điển dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Thu Vân

- Âm nhạc: NS Phú Quang

 

6. Múa: Lên Tháp (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Phú Quang

 

7. Múa: Trống Paranưng (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Đinh Phát

 

8. Múa: Quạt (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Xuân Hòa

 

9. Múa: Bến nước tình yêu (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Phú Quang

 

10. Múa: Tình yêu làng gốm (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Thu Vân

- Âm nhạc: NS Thắng Liêm

 

11. Múa: Niềm vui mới (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Thu Vân

- Âm nhạc: NS Văn Hiệp

 

12. Múa: Lửa thiêng Inưga (Phát triển từ Lễ hội đạp lửa dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Mai Kiên

- Âm nhạc: NS Vy Nhật Tảo

 

13. Múa: Sức mạnh niềm tin (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Mai Kiên

- Âm nhạc: NS Vy Nhật Tảo

 

14. Múa: Vui hội Katê (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Thu Vân – Lâm Tấn Bình

- Âm nhạc: NS Văn Hiệp

 

15. Múa: Xuân làng Chăm (Dân gian dân tộc Chăm)

- Biên đạo: NSƯT Mai Kiên

- Âm nhạc: NS Văn Hiệp

 

16. Múa: Khúc nhạc rừng (Dân gian dân tộc K’ho)

- Biên đạo: Tuyết Minh

- Âm nhạc: NS An Hiếu

 

17. Múa: Sức trẻ K’Ho (Dân gian dân tộc K’Ho)

- Biên đạo: NSƯT Mai Kiên

- Âm nhạc: NS Vũ Duy Cương

 

18. Múa: Vũ điệu gà rừng (Dân gian dân tộc Răcklây)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Bảo Phúc

 

19. Múa: Những cô gái  Răcklây (Dân gian dân tộc Răcklây)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Trúc Linh


20. Múa: Vui mùa lúa mới ( Dân gian dân tộc Răcklây)

- Biên đạo: NSƯT Thu Vân

- Âm nhạc: NS Vy Nhật Tảo

 

21. Múa: Cầu mùa (Dân gian dân tộc Châu Ro)

- Biên đạo: NSND Đặng Hùng

- Âm nhạc: NS Bảo Phúc

 

22. Múa: Lễ hội Chà Pôn (Lễ hội dân tộc Rai)

- Biên đạo: NSƯT Mai Kiên

- Âm nhạc: Khải Hoàng

 

23. Múa: Tình đầy vơi (Dân tộc gian gian Hà Nhì)

- Biên đạo: NSƯT Minh Thông

 

24. Múa: Mùa xuân trên bản (Dân gian dân tộc H’Mông)

- Biên đạo: NSƯT Minh Thông

 

25. Múa: Vũ khúc chuông rừng (Dân gian dân tộc Dao)

- Biên đạo: NSƯT Minh Thông

 

26. Múa: Tiếng sáo trên triền non (Dân gian dân tộc Dao)

- Biên đạo: NSƯT Minh Thông

 

27. Múa: Cậu ấm đi hội (Đồng bằng Bắc Bộ)

- Biên đạo: NSND Ngọc Cường

 

28. Múa: Mâm vàng (Đồng bằng Nam Bộ)

- Biên đạo: NSND Việt Cường

- Âm nhạc: NS Phú Quang

 


Kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát

Phan Thiết - Điểm đến
Bản đồ vị trí
Dự báo thời tiết